Przejdź do treści

ESDGs! - Sustainable Development Goals in education and in action!

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 01.11.2024
Numer projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187

O projekcie

Zrównoważony rozwój jest coraz bardziej znany w biznesie i społeczeństwie, ale jak sprawić, by przyszli liderzy i przedsiębiorcy poznali tę koncepcję jak najwcześniej?

Projekt ESDGs! stara się przybliżyć tematykę zrównoważonego rozwoju studentom uczelni wyższych oraz ogółowi społeczeństwa. Jakie są jego cele?

  • Rozszerzenie nauczania strategii przedsiębiorczości i zarządzania, która realizuje aktualne zagadnienia w postaci celów SDGs.
  • Wykorzystanie trendów cyfrowych i nowoczesnych narzędzi kształcenia na odległość.
  • Stworzenie i pilotaż kursu dla ogółu społeczeństwa.

Aby osiągnąć te cele, kilka uniwersytetów i firma technologiczna z całej Europy połączyło siły, aby zapewnić, że wyniki będą solidne i możliwe do zastosowania na całym świecie.

Podstawową grupą docelową, do której skierowane są kursy są studenci uczelni wyższych, ale także ogół społeczeństwa, którzy ukończą kurs online w oparciu o fazę pilotażową na uczelniach partnerskich. Drugą grupą docelową są nauczyciele i instruktorzy, którzy mogą korzystać z materiałów instruktażowych przygotowanych w ramach projektu EDSGs!

Rezultaty projektu

Kurs uniwersytecki

Kurs pilotowany na wszystkich uczelniach partnerskich.

Podręcznik dla nauczycieli

Instrukcja korzystania z materiałów przygotowanych w ramach ESDGs!

Materiały audiowizualne i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk

Najlepsze praktyki z każdej z partnerskich uczelni.

Otwarty kurs online

Kurs odpowiedni do nauki na odległość przeznaczony dla ogółu społeczeństwa i zoptymalizowany na podstawie wyników pilotażowego kursu uniwersyteckiego.

Partnerzy projektu

Skontaktuj się z nami

W przypadku, gdy chciałbyś przeprowadzić kurs na swojej uczelni lub jesteś zainteresowany innymi rodzajami współpracy, skontaktuj się z głównym koordynatorem projektu.

Petra Taušl Procházková

pprochaz@kpm.zcu.cz

University of West Bohemia, Faculty of Economics

Bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami na naszej stronie na Facebooku.

Popup Builder Wordpress